(808) 256-2465 sonydaraho@gmail.com

Tuyển dụng tư vấn viên

Bảo Hiểm Hawaii tìm kiếm những nhân tài cống hiến hết mình vì công ty, chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng. 

Với vai trò là một Tư vấn viên tài chính của Bảo Hiểm Hawaii, bạn sẽ được đào tạo và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với những kỹ năng làm việc bài bản.  

Đây là một cơ hội nghề nghiệp với nhiều thử thách mới dành cho những cá nhân năng động và cầu tiến như bạn. Không chỉ vậy, bạn sẽ tăng thêm thu nhập khi làm việc với chúng tôi cùng những khách hàng tiềm năng.

 

Liên hệ Sony: 808-256-2465 hoặc gửi e-mail vào sonydaraho@gmail.com